Op dinsdag 22 januari hebben wij samen met de BCP en de wijkcontactpersonen een bijeenkomst gehad over het belang van deze werkgroep.

De wijkcontactpersonen dragen zorg voor het contact vanuit de parochie bij feestelijke momenten, bij ziekte en verhuizing naar en in Nieuwkoop.

Zij zijn de ogen en oren van hun wijk.

Bets Verhage benadrukte namens het parochiecontact , zij bezoekt eenzame en zieke parochianen , dat de informatie vanuit het wijkcontact heel belangrijk voor

haar is. Zonder deze informatie kan zij geen actie ondernemen.

Onze penningmeester Charl van Veen heeft een toelichting gegeven op de actiekerk balans, want ook hierbij is de hulp van het wijkcontact onmisbaar.

Al met al een fijne bijeenkomst die een jaarlijks vervolg zal krijgen.

Denk u nu dat lijkt mij ook wel wat om wijkcontactpersoon te zijn aarzel dan niiet en bel dan even met Liesbeth v.d. Broek 573135

de Pastoraatgroep