Oecumenische Avondgebeden in de 40 dagentijd

in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein:

woensdag 20-03-2019 19.30 uur

woensdag 27-03-2019 19.30 uur

woensdag 03-04-2019 19.30 uur

woensdag 10-04-2019 19.30 uur

Het centrale thema in deze 40dagentijd is ‘Een nieuw begin’.

Door korte vieringen willen wij, d.m.v. lied, gebed, schriftlezing, ons in oecumenisch verband voorbereiden op de Stille Week en het grote feest van Pasen.

We volgen zoveel mogelijk het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom bij deze avondgebeden.

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop.