Louise werd in 1591 geboren in Meux in Frankrijk, als bastaard kind van de Parijse adel. Omdat ze een zwakke gezondheid had, wilde geen klooster haar toelaten, ondanks dat ze al jong roeping voelde om  religieuze te werden. Ze trouwde in 1611 met een ambtenaar van de koningin, Antoine le Gras, die 14 jaar later stierf.

Louise ging in de leer bij Vincentius a Paulo en samen stichtten ze de Orde van de Dochters van  Liefde, die maaltijden en verzorging bracht bij zieken.  Kloosterlingen verbonden zich voor één jaar aan de orde. Elk jaar konden ze hun geloften met een jaar verlengen.

Louise trad zelf toe tot de orde en werd abdis. Zo werd ze spiritueel begeleidster van de groepen die zich bij de orde aansloten. Ze overleed 15 maart 1660 en werd in 1934 heilig verklaard door paus Pius XI, als patrones van mensen die hun ouders verloren hebben, mensen die afgewezen worden door religieuze instellingen, kinderen die niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van hun omgeving, mensen met een zwakke gezondheid, weduwen en mensen die werkzaam zijn in alle vormen van sociale hulpverlening.

Zo werd Louise beeld van de liefde van God, die groter is dan mensen kunnen bedenken.