Met een opkomst van bijna 80 mensen en goede discussies over de toekomst van de kerkgemeenschap en het kerkgebouw, kan de bijeenkomst van afgelopen vrijdag 8 februari gerust als zinvol en succesvol worden beoordeeld. De presentatie door de BCP op de ontwikkelingen van 2011 tot 2017 leverde harde feiten op over onderdelen als aantallen parochianen, kerkbezoek, diensten, activiteiten en vrijwilligers. Maar ook helder inzicht in de financiële ontwikkelingen van de afgelopen 7 jaar.  Conclusie is wel duidelijk: er moeten stappen worden gezet en besluiten worden genomen.

Door de aanwezigen zijn veel suggesties gedaan, maar is ook constructief gediscussieerd over dilemma’s en de te kiezen routes en prioriteiten. Deze bijeenkomst wordt in elke kern gehouden en de resultaten er van worden door het parochiebestuur gebruikt in de voorbereiding van de te maken visie op de toekomst van de kerkgebouwen. Nu ook weer werd door aanwezigen aangegeven dat die keuzes onlosmakelijk zijn verbonden met de kerkgemeenschap. En dat investeren in dat laatste wellicht de eerste prioriteit zou moeten hebben; de gebouwendiscussie volgt dan. Food for thought.

Het parochiebestuur gaf aan wel ruim de tijd te willen nemen voor het zorgvuldig ontwikkelen van de visie. Uiteraard is dat belangrijk, maar gegeven de geschetste ontwikkelingen is, zo werd ook door aanwezigen aangegeven, het maken van concrete stappen minstens zo belangrijk. De BCP heeft aangegeven elk jaar een bijeenkomst te organiseren om mensen op de hoogte te houden van de ontwikkeling naar die gewenste visie.