De pastoraatsgroep is nog op zoek naar nieuwe leden. Het is een fijn team om mee samen te werken. De pastoraatsgroep is het sturende en leidinggevende orgaan binnen de parochiekern. Samen met het pastoraal team zijn pastoraatsgroepen door de bisschop benoemd en werken daardoor goed samen.

Mocht u interesse hebben dan kunt u meer informatie vragen en/of u aanmelden bij diaken A. van Aarle. E-mail: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl of tel. 06-21693267 of e-mailen naar de pastoraatsgroep pastoraatgroep_langeraar@rkgroenehart.nl.