De komende vastentijd voeren we actie voor ‘Schoon drinkwater voor Kinko C ‘ in Noord Oost van Tanzania. De stichting SPOTT werkt daar om de drinkwatervoorziening  in het bergachtige gebied van de regio Tanga te verbeteren. 

Om nieuw waterreservoir aan te kunnen leggen met pijpleidingen uit de bergen doen we een beroep op uw vrijgevigheid.  Hiervoor houden op 10 maart plantenverkoop en op 17 maart en 13 april een extra collecte. Op zondag 17 maart na de viering start een estafette van de Clara kerken voor het project en is er een presentatie op het scherm tijdens het koffie drinken. 

Vrijdag 22 maart houden we onze bekende soberheidsmaaltijd. De vormelingen verzorgen de maaltijd. Vanaf 17.30uur  kunt u binnen lopen, de maaltijd begint om 18.00 uur in de Orangerie.                                                                                               

Opgeven door middel van het inschrijfformulier achter in de kerk of bij Gerard van Ham, telefoon 06-12043366.

MOV