Overleden

   27 januari 2019

   30 januari 2019

 Cornelis Anthonius van der Laan 91 jaar

 Simon van Leijden 89 jaar