Gezamenlijke zalving van zieken en ouderen in Hoogmade en Woubrugge

Een van de zeven sacramenten van onze kerk is het sacrament van de ziekenzalving. De zalving met de H. Olie voor de zieken. Ook wel Heilig Oliesel genoemd. Zieken en ook ouderen, die de last van de jaren voelen, kunnen dit sacrament ontvangen. Om ervoor te zorgen dat iedereen de kans heeft om dit sacrament te ontvangen worden in elke parochiekern met enige regelmaat ‘gezamenlijke ziekenzalvingen’ georganiseerd. In onze parochiekern van Hoogmade en Woubrugge willen we deze bijzondere viering houden in zorgcentrum Woudsoord te Woubrugge op zondag 7 april om 14.30 uur. Velen hebben nog een herinnering aan het Heilig Oliesel, dat tijdens ziekte zo lang mogelijk werd uitgesteld.
Na het Tweede Vaticaans Concilie kreeg de ‘bediening’ daarom een plaats bij het ziek-zijn en niet bij het sterven.

Ook de oudere levensfase kan door het ontvangen van dit sacrament worden verdiept. Het ontvangen van dit sacrament is een heel persoonlijke stap. Toch is een sacrament deel van het leven van de gelovige gemeenschap.
Daarom zouden we het zeer op prijs stellen wanneer er huisgenoten, kinderen of naasten aanwezig kunnen zijn bij deze viering.

Aansluitend drinken we samen een kopje koffie of thee in de zaal van Woudsoord. Wanneer u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot de mensen van de bezoekgroep, contactpersonen:
Nico Koot, tel. 0172-518178 en Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821.

Zij kunnen wanneer u wilt, een gesprek met ons regelen. Als u wilt deelnemen, laat dit even weten aan de contactpersonen.
Dan weten zij op hoeveel mensen zij kunnen rekenen na afloop voor koffie of thee.

Pastor B. Bosma en pastor M. Hoogenbosch