Stille Omgang voor de gehele Clara & Franciscus Federatie 16 – 17 maart

Met de Stille Omgang wordt het Eucharistisch Wonder herdacht/gevierd dat op 15 maart 1345 in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Jaarlijks komen duizenden deelnemers naar Amsterdam, waar de Eucharistie gevierd wordt en de Omgang gelopen, in zwijgende verbondenheid met elkaar. Het is voor veel parochies uit het gehele land een teken van boete doen in de vastentijd, en vooral ook de godsdienstvrijheid uit te dragen. Juist de indrukwekkende stilte herinnert aan het processieverbod na de Reformatie. De Stille Omgang is in de nacht van 16 op 17 maart.

De deelnemers uit de Clara parochie komen om 20.45 uur bijeen voor een kort Lof in de Langeraarse kerk. Hier is de opstapplaats. Vanuit Langeraar gaan de bussen naar Leimuiden waar de deelnemers uit de Franciscus parochie om 21.45 uur opstappen bij Partycentrum Keijzer. Hierna gaat de reis naar Amsterdam waar om 23.00 uur de Omgang gelopen zal worden. Om 24.00 uur is de Eucharistieviering in de Kapel van het Begijnhof aan het Spui. Na de viering is er thuis een broodmaaltijd in Leimuiden en in Langeraar. De deelnamekosten zijn € 15,-.

Het pastorale team en de organisatoren hopen op een grote deelname.

Aanmelding vóór 13 maart o.a. bij het  parochiesecretariaat in Langeraar tel. (0172) 60 21 30.

(zie de Samenstromen van februari voor het volledige artikel)