We weten allemaal dat alles niet bij het oude blijft. Kerkbezoek neemt af, inkomsten
verminderen, onderhoud en exploitatie worden duurder.
Tijdens onze jaarvergadering op 11 november hebben wij, de BCP Noorden en het parochie bestuur, aan u gevraagd mee te denken over de toekomst van onze Martinuskerk. Waar staan we over 10 of 15 jaar? Daar moeten we nu met elkaar over nadenken om straks niet voor adhoc beslissingen te staan.

De BCP Noorden heeft Stichting Kerkelijk Waardebeheer ingeschakeld voor een goede
inventarisatie van niet alleen de kerk, maar de hele locatie met enkele adviezen. Die willen
wij u met deze deskundige partij presenteren en tevens u uitnodigen mee te denken over
wensen en mogelijkheden. Met goede ideeën van u kunnen we samen werken aan het
behoud van het kerkgebouw.

Daarom bent u van harte uitgenodigd op:
– woensdag avond 20 februari,
– inloop van af 19.30 uur
– aanvang 20.00 uur
– in de Rietzanger.

Wij rekenen op een grote opkomst en zien u graag.
BCP Noorden