In het weekend van 19 en 20 januari hadden de deelnemers van het Kinderkamp 2018 van het bisdom Rotterdam hun reünie. Het Kinderkamp moest afgelopen zomer voortijdig worden afgebroken, omdat een aantal kinderen en ook leiders buikgriep had gekregen. Daarom was er nu speciaal voor hen een heel weekend reünie. Op zaterdagochtend werden de deelnemers door hun ouders naar Pijnacker gebracht, waar het reünieweekend gehouden werd.

Ze beginnen het weekend met een eucharistieviering samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Mgr. Van den Hende is celebrant in deze viering. Diaken Steef Lokken is diaken van dienst. Samen met andere leden van de zomerkampleiding en Desiree Bühler, medewerker jongerenpastoraat van het bisdom, begeleidt hij nu ook dit weekend. Aan het begin van zijn homilie spreekt de bisschop over de pech die het Kinderkamp deze zomer had. Hij vertelt dat hij toen niet had kunnen komen, maar hen wel allemaal persoonlijk een kaartje gestuurd. De kinderen knikken daarbij instemmend.

De bisschop preekt over de lezing van deze zaterdag 19 januari, waarin Jezus een tollenaar uitnodigt om Hem te volgen. “Dat vonden de mensen gek, je nodigt toch immers geen slechte mensen uit. Iemand die zo gehaat was door de mensen, omdat hij geld in zijn eigen zak stak. Moest Jezus nu juist hem uitnodigen? Ja, zegt Jezus dan, juist tollenaars en zondaars. Niet de mensen die gezond zijn hebben een dokter nodig, maar de zieken. De liefde van Jezus is zo groot dat Hij naar de mensen toegaat om hen te genezen. In het licht van de liefde van God verandert de tollenaar zijn leven en volgt Jezus. Jullie hebben nu een weekend met elkaar. En het is belangrijk om de liefde van Jezus ook met elkaar te delen dit weekend.”

Desiree Bühler vertelt na afloop: “Na de viering stonden er nog meer leuke en bijzondere dingen op het programma. Spellen, zwemmen, samen eten en bidden. Het was het programma van een week zomerkamp bisdom Rotterdam in mini formaat.”

“Van zowel de kinderen als ook van de ouders kwam de vraag of ze zich al kunnen inschrijven voor de zomerkampen 2019”, vervolgt Desiree. “Dat kan. De data zijn in de agenda op de bisdomwebsite opgenomen en er zullen folders naar de parochies worden gestuurd. Ook het thema is al bekend. Dat is dit jaar ‘Wie ben je?’ Elke dag gaat het over de vraag wie Jezus voor ons is. Daar zullen de kampen catechese over geven en, toegespitst op elke leeftijd, vanuit de Bijbel met hen over in gesprek gaan.”

Er zijn in 2019 jaar vier zomerkampen, ingedeeld naar leeftijd.

  • Kinderkamp (8-11 jaar): 20 juli t/m 27 juli 2019
  • Tienerkamp (12-14 jaar): 20 juli t/m 27 juli 2019
  • Jeugdkamp (15-17 jaar): 20 juli t/m 27 juli 2019
  • Jongerenkamp (18-25 jaar): 24 augustus t/m 31 augustus 2019

Het kinderkamp, tienerkamp en jeugdkamp vinden in Nederland plaats, waarbij de kinderen verblijven in een scoutinggebouw. Het jongerenkamp zal in de Ardennen plaatsvinden op een kampeerterrein, waarbij de jongeren in tenten slapen.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Dit is verkrijgbaar bij de Pastorale Dienstverlening, Piet van Dijk.

Lees meer over de zomerkampen (klik hier).