Inlegvel Februari 2019 Parochiekern Hoogmade/Woubrugge

Secretariaat Hoogmade/Woubrugge: (tevens lokale redactie ’Samenstromen’); geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade,
tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl;
website: www.rkgroenehart.nl
Beheercommissie parochiekern (voorheen parochiebestuur)
Voorzitter: Paul Wolvers, tel. 071-5018375; e-mail: pwolvers@planet.nl
Penningmeester: Peter Borst, tel. 06-22907035; e-mail: ps.borst@gmail.com
2e penningmeester: Nico v.d. Hulst, tel. 0172-518787; e-mail: npgvanderhulst@casema.nl
Betalingen voor bijdragen voor de Kerkbalans op:
IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade – Woubrugge
Voor overige betalingen op:
IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge
Onderhoud gebouwen en terreinen Henk Brunt, tel. 071-5018138; e-mail: henkenriekiebrunt@gmail.com
Contactpersoon kosters: Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821 of Theo Baak, tel. 071-5018804
Bij overlijden belt u met een uitvaartverzorger van uw keuze.
Parochianen die lid zijn van de St. Barbara kunnen contact opnemen met Mary van Leeuwen uitvaartverzorging, tel. 06-13449107
Tijdelijke vervanging tot half maart 2019 wegens ziekteverlof van pastor M. Hoogenbosch door pastor M. van der Zwaan-Arends, tel. 06-24682159; e-mailadres: margriet@vdzwaan.nl

Liturgierooster

VRIJDAG 1 FEBRUARI: Eucharistieviering om 19.00 uur Vigilie Maria Lichtmis

Voorgangers: Pastoor J. Glas en diaken A. van Aarle;
Lector: Toos v.d. Hoorn;
Koor: Nederlandstalig koor;
Misdienaar: Michel Volwater;
Koster: Theo Nieuwenhuizen
Koffie: Laura Borst en Greet de Vlieger

ZONDAG 3 FEBRUARI: Eucharistieviering om 9.15 uur

Voorganger: Pastor A. Vijftigschild;
Lector: Daniëlle v.d. Meer;
Koor: samenzang
Misdienaars: Zoë v.d. Meer en Demie Koeleman;
Koster: Jannie Riem
Intenties: Henk en Alie Martens; Janus de Vette; Frans de Vette; Joop van Noord; Piet en Grard Mooren-van Diemen; Koos en Mien van Wieringen-Mooren; Leny van der Meer-de Jong; Cornelis Anthonius van der Laan

WOENSDAG 6 FEBRUARI: Woord- en Communieviering om 10.00 uur in Woudsoord, Woubrugge

Voorganger: Pastor Pastor H. van de Reep
Met muzikale medewerking van Nostalgie

ZONDAG 10 FEBRUARI: Woord- en Communieviering om 11.15 uur

Voorganger: Frans Dam;
Lector: Cock de Lange;
Koor: Enjoy
Koster: Theo Baak;
Intenties: Piet van den Ing; Henk en Alie Martens; Sjaan Driessen-de Vettte; Cornelis Anthonius van der Laan

ZONDAG 17 FEBRUARI: Eucharistieviering om 9.15 uur Start Vormselproject

Voorganger: Pastoor J. Glas en pastor H. van de Reep;
Lector: Adri v.d. Meer;
Koor: LEF
Misdienaars: Michel Volwater en Demie Koeleman
Koster: Theo Nieuwenhuizen
Koffie: Laura Borst, Lida van Tol en Marian Hoogervorst
Intenties: Henk en Alie Martens; Piet en Doortje van Leijden; Cornelis Anthonius van der Laan

ZONDAG 24 FEBRUARI: Woord- en Communieviering om 11.15 uur

Voorganger: Thea Dingjan;
Lector: Alice v.d. Berg;
Koor: Nederlandstalig koor
Koster: Michel Volwater
Intenties: Tiny Bax-Bax; Maria Cornelia Colijn-van Haastregt; Henk en Alie Martens; Cornelis Hendrikus en Anna Clasina Winters-Verhagen; Pastoor Ferry Schoonebeek; Theo van der Geest; Marianne Lieverse; Cornelis Anthonius van der Laan

Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade
Do. 14 febr. 9.00 uur Bezoekgroep
Wo. 27 febr. 13.30 uur Verdeling Samenstromen
Wo. 27 febr. 14.30 uur Ophalen Samenstromen door bezorgers

In memoriam Leny van der Meer- de Jong
Leny werd in 1929 geboren als 9e kind uit een gezin van 11 kinderen in buurtschap Gelderswoude. Het leven speelde zich af rond de boerderij van haar ouders. Haar beide ouders overleden vrij jong, dus bleef Leny op de boerderij achter met broers Gijsbert en Niek. De andere broers en zussen waren inmiddels al getrouwd en uitgevlogen. Ze trouwde met Wim van der Meer uit Hoogmade in 1958 en betrokken een boerderij in Ofwegen. Ze kregen 4 kinderen. In 1980 werd met weemoed de gezellige gemeenschap in Ofwegen achtergelaten en verhuisd naar een rijtjeshuis in Hoogmade. Er kwam wat meer tijd voor hobby’s als legpuzzels maken, borduren, breien voor de arme kinderen en lezen; ok gingen Leny en Wim nu zelf op reis naar Italië, Zwitserland en ze maakten Rijnreisjes. In 2000 werd Wim ziek. Na een moeilijke periode overleed hij en moest Leny alleen verder. Ze pakte de draad goed op met kinderen en kleinkinderen en haar hobby’s. Helaas verminderde haar gehoor. Zelfs met 2 gehoorapparaten hoorde ze moeizaam, vooral in grote gezelschappen. Hierdoor bleef ze het liefst gewoon thuis. Ze vermaakte zich gelukkig prima, deed elke dag haar boodschapjes en kookte haar dagelijkse maaltijd. Ze was niet eenzaam, had altijd veel aanloop van vriendinnen en familie. Ze werd zelfs verblijd met 2 achterkleinkinderen waar ze dol op was. Ma, bedankt dat je er voor ons was. Het is goed zo!
Familie van der Meer

Rectificatie bankrekeningnummer Kerkbalans
In de brief van de Actie Kerkbalans staat een onjuist bankrekeningnummer vermeld.
Op de acceptgirokaart staat wel het juiste bankrekeningnummer: NL52 RABO 0123 2014 38.

Kerstfair 2018
Op 14 december organiseerde Klein Onderhoud een kerstfair achter in de kerk. De levensmiddelenmand is gewonnen door Truus Voorham uit Woubrugge. Het weer was fris, maar uw bezoek zorgde voor de warmte. Wij willen iedereen bedanken, o.a. sponsors en de dames die de bloemstukjes verzorgd hebben. De opbrengst van 800 euro is gebruikt voor een opknapbeurt van de kerstgroep en een nieuwe geluidsinstallatie voor het kerkhof.
Werkgroep Klein Onderhoud

Familievieringen??!!
Wat fijn dat u zo’n grote getale aanwezig was bij de familieviering van 24 december. Het gaf een extra gevoel van samenzijn en kerstgevoel. Er werd door u veel meegezongen en het spel van de kinderen was heel leuk. Wij hopen dat we deze familievieringen nog een paar keer kunnen geven dit jaar, dan met een ander thema. Als u het leuk vindt om hier aan mee te werken kunt u contact opnemen met Connie: tophairhoogmade@icloud.com of Jeanne: borstoudshoorn@hetnet.nl.
Jeanne Borst-Oudshoorn

Dank u wel
Dank u wel voor een geweldige bijdrage aan de Adventsactie. Wij hebben € 418,25 kunnen overmaken. Met dit mooie bedrag kunnen weer een aantal kinderen officieel geregistreerd worden in Malawi en krijgen ze een naam en een bestaan.
MOV, Twan Goes en Jeanne Borst-Oudshoorn

Kopij voor Samenstromen voor maart inleveren vóór 11 februari a.s.
Intenties en kopij voor het inlegvel van maart inleveren vóór 25 februari a.s.

Het secretariaat is gesloten op dinsdag 26 februari i.v.m. vakantie.

Inlegvel downloaden klik hier Inlegvel Februari 2019 Parochiekern Hoogmade/Woubrugge