Op welke wijze behouden en versterken we de vitaliteit van onze kerk(-gemeenschap) ?

Die vraag staat centraal tijdens een informele bijeenkomst op vrijdag 8 februari 19.30 uur in Parola Langeraar waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Tijdens deze bijeenkomst staat bovenstaande vraag centraal. We hebben in Langeraar een zéér actieve kerkgemeenschap. De vrijwilligers binnen die gemeenschap doen heel veel; en veel van die dingen worden door zowel parochianen als niet-parochianen als vanzelfsprekend beschouwd. Maar die vanzelfsprekendheid staat onder grote druk: de vrijwilligersgroep veroudert terwijl tegelijkertijd de opkomst en deelname aan kerkgerelateerde diensten achteruit loopt. En we hebben in Langeraar een werkelijk práchtig kerkgebouw. Een voor het dorp vanzelfsprekend gezichtsbepalend monument; een streekkathedraal met regionale uitstraling. Maar het in standhouden van dit gebouw kost  (heel) veel geld. En dat is op den duur niet vol te houden. Dit geldt niet alleen voor de parochiekern Langeraar. Samen met het bestuur van onze parochie van de Heilige Clara (waarvan Langeraar één van de zes kernen is) werken we aan een visie op de toekomst. Een visie die tot wellicht harde keuzes zal leiden. Niets doen is geen optie. Maar wat, hoe en waarmee: dat moet nog worden bepaald. En daarvoor hebben wij úw mening, úw advies en úw inspiratie nodig. En met u bedoelen wij niet alleen de parochianen, maar iedereen die in de dorpskernen Langeraar en Papenveer woont. Omdat dit onderwerp breder gaat dan alleen de kerkgemeenschap. Wij hopen u graag op vrijdag 8 februari te mogen verwelkomen!

Door: Beheercommissie Parochiekern Langeraar