Bericht voor alle parochianen van de parochies Aarlanderveen, Hoogmade, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Oud Ade, Rijpwetering en Zevenhoven

De organisatie van de Stille Omgang Amsterdam heeft aan de Clara en Franciscus Federatie een vaste plaats toegewezen in de Kapel van het Begijnhof in Amsterdam. Dit is vooral te danken aan de inzet en deelname van de Genootschappen Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude en Zevenhoven. Ook in andere parochies van de Federatie waren genootschappen actief, maar helaas zijn die opgeheven. Jammer, want het is een prachtig gebruik om in de vastentijd, in volledige stilte, aan de buitenwereld te laten zien waar je voor staat.

Met de Stille Omgang wordt het Eucharistisch Wonder herdacht/gevierd dat op 15 maart 1345 in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Jaarlijks komen duizenden deelnemers naar Amsterdam, waar de Eucharistie gevierd wordt en de Omgang gelopen, in zwijgende verbondenheid met elkaar. Het is voor veel parochies uit het gehele land een teken van boete doen in de vastentijd, en vooral ook de godsdienstvrijheid uit te dragen. Juist de indrukwekkende stilte herinnert aan het processieverbod na de Reformatie.

De Stille Omgang is in de nacht van 16 op 17 maart. De deelnemers uit de Clara Federatie komen om 20.45 uur bijeen voor een kort Lof in de Langeraarse Kerk. Hier is de opstapplaats. Vanuit Langeraar gaan de bussen naar Leimuiden waar de deelnemers uit de Franciscus Federatie om 21.45 uur opstappen bij Partycentrum Keijzer. Hierna gaat de reis naar Amsterdam waar om 23.00 uur de Omgang gelopen zal worden. Om 24.00 uur is de Eucharistieviering in de Kapel van het Begijnhof aan het Spui. Na de viering is er thuis een broodmaaltijd in Leimuiden en in Langeraar. De deelnamekosten zijn 15 Euro.

Het Pastorale Team en de organisatoren hopen op een grote deelname, ook uit de parochies die tot nu toe niet vertegenwoordigd waren.

Aanmelding (voor 13 maart) bij: Bep de Bruin, Hertog Albrechtstraat 65 Zevenhoven telefoon: 854552, Piet Cozijn, Dennenlaan 42 Leimuiden telefoon: 509726, Leo van Veen, Berkenlaan 65 Nieuwkoop telefoon: 604106, Piet van Veen, Noordeinde 3 Zevenhoven telefoon: 537118 en het parochiesecretariaat Langeraar telefoon: 602130.