Op zondag 3 maart 2019 om 9.15 uur nemen wij afscheid van het dames- en herenkoor “Soli Deo”. In 1842 was er al een herenkoor dat de vieringen ondersteunde. Onder leiding van kapelaan Van Dijk, de latere Pastoor van Dijk,  kreeg het in 1856 de naam “ Soli Deo Gloria” ofwel God alleen zij Ere. In 1911 schreef Pastoor Bakker met een kroontjes pen een reglement voor het koor. Dit werd ook wel de 10 geboden genoemd. Een paar van deze geboden wil ik u niet onthouden. De benoeming van de koorleden werd gedaan door de Pastoor en bij goedkeuring werd er 3 gulden in de kas gestort. Dit bedrag was in die tijd erg veel. Wanneer een koorlid niet op tijd bij de repetitie aanwezig was, werd een boete uitgereikt. Tot 5 minuten 5 cent en daarna oplopend van 10 naar 25 cent. De boete werd maandelijks geïnd. Bij een geschil besliste de Pastoor. In november 1962 werd het dameskoor door de heer Zwirs opgericht, ook wel meester Zwirs genoemd. Dit koor begon met 14 dames welke meestal de dochters van de koorleden waren. Zo ontstond het gemengde koor. Dieptepunt was dat de heer Zwirs tijdens de feestweek van het 75 jarig bestaan van de kerk kwam te overlijden. Dit dames- en herenkoor zong meestal op Hoogfeesten zoals met Kerstmis en Pasen. De repetities werden afzonderlijk gehouden in die tijd. Het koor kende in zijn hoogtijdagen 26 heren en 31 dames. Tijdens eucharistievieringen werden 4-stemmige missen gezongen van Mozart, Perosi maar ook van Anton Bruckner. Maar vergeet ook niet de uitgaansdagen met de latere etentjes. Het koor kent op dit moment nog 6 heren en 17 dames. Door het ouder worden van de koorleden, ziet het bestuur van het koor met pijn in hun hart zich genoodzaakt te stoppen met haar activiteiten. Wij als kerkgemeenschap zijn hen veel dank verschuldigd. Zij waren het die iedere week repeteerden om in het weekeinde weer aanwezig te zijn om de vieringen op te luisteren. Ook bij rouw- en trouwdiensten waren zij altijd aanwezig. Op zondag 3 maart 2019 om 9.15 uur nemen wij tijdens de viering afscheid van dit koor. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Namens de pastoraatsgroep, Ad van Velzen