In de Adventstijd hebben we geld ingezameld voor een project in Malawi in Afrika. Een project waarbij de arme bevolking wordt geholpen om een geboortebewijs aan te vragen. Het programma om de registratie te bevorderen heet BRAVO en is opgezet door de gemeenschap van Sant´Egidio. Zij zorgen voor hulp, training en voorlichting. Door geboorteregistratie bestaan deze mensen ook voor de wet en hebben ze meer kans op onderwijs, gezondheidszorg en bescherming tegen mensenhandel.  

Door twee extra collectes  en de melkbus achter in de kerk heeft het  € 544,00 opgebracht in onze parochiekern. Hiervoor hartelijk dank namens de mensen uit Malawi.  

MOV