Kerkhof

Als een dierbare van u op ons kerkhof begraven ligt en u daar regelmatig komt heeft u ongetwijfeld gezien dat er nog al wat monumenten verzakt zijn.
Vooral aan de ringsloot kant is dit het geval.
Volgens het kerkhof reglement bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel.
U zou de firma die het geplaatst heeft kunnen vragen om het weer in orde te brengen. In de meeste gevallen is dat een vrij kostbare zaak.
Onze tuingroep (die bestaat uit vrijwilligers) is bereid om tegen een kleine vergoeding het monument weer netjes te zetten. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid neem dan contact op met
de beheerder van de begraafplaats telefoon: 06-14148253