Adventsactie
We willen u hartelijk danken voor uw gulle bijdrage aan het Adventsactieproject: € 835,06 waarvan € 102 euro van de collecte in de viering in de Kaleidoskoop! Door uw donaties kunnen vele kinderen in Malawi d.m.v. een geboortecertificaat een wettelijke identiteit krijgen en zo een kans op een menswaardige toekomst.
Op Aswoensdag start de Vastenactie : veilig en betrouwbaar drinkwater in Kinko in Tanzania voor de verbetering van de gezondheid en economische vooruitgang. De bewoners hebben al meegeholpen met de aanleg van de leidingen, het transport van zand, grind en cement voor de te bouwen waterreservoirs. Er zullen mensen worden opgeleid tot metselaar en de watersystemen zullen worden ondersteund door een overkoepelende beheersorganisatie. De bewoners zullen zelf betalen bijv. per emmer bij de tappunten. Meer informatie elders in samenstromen.

Werkgroep M.O.V.