Op zaterdag 2 februari is er om 19.00 uur een gezinsviering met kinderzegen in Rijpwetering. Hiervoor worden de dopelingen van het afgelopen jaar en ook alle andere kinderen van harte uitgenodigd. Pastor Bosma zal in de dienst voorgaan en het kinderkoor LOSZ zingt voor en met ons.

Tijdens alle gezinsvieringen zijn de lezingen aangepast waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn voor de kinderen. We gaan er een mooie viering van maken en hopen veel gezinnen te ontmoeten.

 

Namens de werkgroep gezinsvieringen, Wilma van Santen en Katrin van Polanen