In het weekend van de Diaconie, 25 november jongstleden, werd er een tweede collecte gehouden voor het gezamenlijke gekozen project het Babyhuis.

Het Babyhuis is opgericht door Barbara Muller. Zij is schrijfster en betrokken geraakt bij moeders die niet voor hun pasgeboren baby kunnen zorgen. Barbara is begonnen om deze moeders op te vangen zodat zij begeleid worden in hun moederschap. Er zijn nu twee babyhuizen, in Rotterdam en Dordrecht. Met behulp van het Bisdom wordt nu ook een babyhuis in Leiden in gereedheid gebracht.

Voor dit project is door ons een bedrag van  € 328,13  opgehaald. Dit wordt door eigen PCI aangevuld tot een bedrag van € 656,–. De totale opbrengst van alle PCI-en zal worden overgemaakt aan project het Babyhuis. Onze hartelijke dank hiervoor.

Namens de PCI- Zevenhoven