Kort geleden werd tijdens de viering op zondag het St. Martinusfeest gevierd, het patroonsfeest van onze parochiekern. Hier werd de Martinuspenning uitgereikt aan een parochiaan die als vrijwilliger zich bijzonder inzet of ingezet heeft.

Dit jaar viel de eer te beurt aan mevrouw Agaath Pietersen.
Al vele jaren zingt Agaath, eerst het dames koor, later mee-gefuseerd naar Cantabo. Daar is ze momenteel voorzitter, een rol die haar past als een jas. Trouw op alle repetities, vergaderingen en overleggen. Ook verzorgt ze de huisbezoeken als de liedjes voor uitvaarten besproken moeten worden met de nabestaanden. In Nieuwkoop regelt Agaath de vrijwillige bezetting voor de kerkvieringen in de Kaleidoscoop,