LET OP: IN DE AGENDA IN DE LAATSTE SAMENSTROMEN  STAAT BIJ DE VIERING IN LEIMUIDEN EEN VERKEERDE TIJD EN PLAATS. ONDERSTAANDE IS JUIST.

World Wide Candle Lighting
Jaarlijks op de 2e zondag van december worden wereldwijd om 19.00 uur kaarsjes aangestoken. Zo staan we stil bij alle kinderen, die op welke leeftijd dan ook, zijn overleden. Ook bij hen die het levenslicht niet mochten aanschouwen. In Kaag en Braassem is het thema dit jaar Stilte.
De herdenking is in de stiltetuin bij de algemene begraafplaats in Leimuiden, achter de Ontmoeting, Dorpsstraat 51 op zondag 9 december
Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom en om 18.50 uur willen we beginnen.
Voor wie dat wil wordt de naam van zijn /haar kind opgenoemd tijdens het branden van de lichtjes. Een foto mag ook worden meegenomen.
Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage om Wereldlichtjesdag in stand te kunnen houden is welkom.
Voor verdere informatie: Carla van der Meer 0611096721

In de HH. Petrus en Pauluskerk, Noordeinde 24 te Aarlanderveen is ook een herdenking op 9 december. Het begint om 19.00 uur. en is voor ieder. wel of niet gelovig is en die het gemis van zijn kind altijd blijft voelen. Ook hier wordt de naam van uw kind genoemd. Koor Lords Voice zal zingen. U hoeft zich niet van te voren op te geven maar, het mag wel.. De kerk is vanaf half zeven open
Op deze avond is er ook een pastor aanwezig. Na de herdenking is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er ook limonade. Voor inlichtingen kunt u altijd bellen naar Truida Stegeman 0172-603956, Monica Grisel 06-46522497 of Betty Staartjes 0172-604673 of 06-20977309.
Bij beide bijeenkomsten is Iedereen welkom, naast de ouders ook verdere familie en vrienden