De afgelopen weken hebben 25 vormelingen van de parochie H. Clara met elkaar het project Vormselkracht doorlopen en op 23 november was het dan zover.

In een drukbezochte kerk in Nieuwkoop, met zang van koor De Horizon, ontvingen zij van Bisschop Van den Hende het sacrament van het H. Vormsel.

Met elkaar spraken zij de geloofsbelijdenis uit en vroegen zij om de Heilige Geest.

De vormelingen hadden tijdens de viering ook diverse taken, zoals voorlezen, kaarsen aansteken, helpen met de collecte en een hulde aan Maria.

Op onderstaande foto’s een korte indruk van de viering.
(Foto’s: Jan Tersteeg)