De KBO afdeling Ter Aar bestaat deze maand 25 jaar en gaat dit ook groots vieren. De feestweek begint met een eucharistieviering op zondag 20 januari om 11.15 uur in de H. Adrianuskerk als dank voor wat zij in deze 25 jaar voor de ouderen mocht betekenen en met een misintentie voor de levende en overleden KBO leden. Het KBO koor zal tijdens de viering haar medewerking verlenen.  De KBO nodigt iedereen uit deel te nemen aan deze viering. Vrijdagmiddag 25 januari is het feest bij Avifauna voor alle KBO leden en genodigden.

De Senioren Club KBO afdeling Ter Aar werd officieel opgericht januari 1994. Initiatiefnemer voor de oprichting was oud burgemeester van Ter Aar, de heer Piet Verhoef. De doelstelling en grondslag van de oprichting welke werd vastgesteld tijdens de oprichtingsvergadering was: De KBO afdeling Ter Aar stelt zich ten doel te werken op basis van de godsdienstige, zedelijke, culturele en sociaal – economische maatstaven. Zij zal trachten gestalte te geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen tot de overige leden van de samenleving. Telde de club bij haar oprichting een 20 tal leden, in de loop der jaren is dit aantal gegroeid naar ruim 670.

De KBO afdeling heeft in deze 25 jaar een belangrijke maatschappelijke functie verworven t.b.v. van ouderen in de gemeente Nieuwkoop. Naast het behartigen van seniorenbelangen, en seniorenaangelegenheden in de gemeente, heeft zij een groot aantal activiteiten die o.a. gericht zijn op het behoeden voor isolement van ouderen, het geven van voorlichting over gezondheid veiligheid en culturele aangelegenheden Ouderenadviseurs, belastinginvullers en het KBO Klussenteam verlenen desgevraagd hulp. De KBO afdeling Ter Aar is zelfstandig, maar aangesloten bij de grootste landelijke ouderenbond de Unie KBO en PCOB. Gezamenlijk hebben deze ruim 250.000 leden en is hiermede een zeer belangrijke behartiger van seniorenbelangen op landelijk niveau.