Het parochiebestuur is bezig met: het opstellen van een

“” Visie op de kerkgebouwen”“

in de Parochie H. Clara (o.a. toekomst Martinuskerk)

Dit gebeurt in samenwerking met de Beheercommissie in Noorden en ook de parochianen
worden hierbij betrokken, vandaar dat op 11 november 2018 deze presentatie gegeven is
door het bestuur van de Parochie H. Clara.

Klik op deze link om de presentatie te openen: Presentatie BCP Noorden