Vanuit de pastoraatgroep

=Onze oproep in het oktobernummer van Samenstromen  voor gastvrouw / gastheer bij het koffiedrinken heeft één nieuwe gastvrouw opgeleverd. Als er één schaap over de dam is volgen er meer? Wij wachten vol spanning af.

=Donderdag 1 november hebben wij Allerzielen gevierd, het was een mooie en sfeervolle viering met een drukbezochte tocht over ons verlichte kerkhof. Ook werden er weer bloembolletjes gepoot in het herdenkingshart. Daarna was een fijn samenzijn in het Parochiehuis.
Alle vrijwilligers en de vormelingen bedankt voor jullie inzet, wat fijn dat dit allemaal samen met jullie gerealiseerd kon worden.

=Wij feliciteren koor Andante met hun 50 jarig bestaan wat zij gevierd hebben op zondag 11 november.

=Tijdens onze vergadering in november hebben wij afscheid genomen van Hannie Meier. Hannie is jaren lid geweest van onze pastoraatgroep en wij bedanken haar heel hartelijk voor haar inzet. Wij wensen Hannie en haar familie alle goeds toe en we blijven elkaar zeker tegenkomen.

=Vrijdag 23 november is in onze kerk het heilig sacrament van het vormsel toegediend door mgr. H.J.H. van den Hende, bisschop van Rotterdam, aan de vormelingen uit Nieuwkoop, Langeraar, Aarlanderveen, Nieuwveen en Zevenhoven. Wij feliciteren jullie en hopen dat jullie door deze Vormselkracht geïnspireerd zijn en actief zullen blijven in onze kerkgemeenschap.

=Zondag 3 februari  2019 om 11.15 uur is de Kinderzegen, tijdens deze viering van woord en gebed zal Pastor Bosma alle kinderen zegenen. Iedereen is hierbij van harte welkom en na afloop drinken we samen koffie achter in de kerk.

Wij wensen u allen heel fijne feestdagen toe en de allerbeste wensen voor 2019