kinderwoorddienst

Zondag 16 december 9.15 uur en 23 december 11.15 uur is er KinderWoordDienst. We gaan samen op weg naar Kerstmis en hopen dat veel kinderen ons komen helpen er iets moois van te maken.

Zondag 13 januari is er ook KinderWoordDienst.

De KinderWoordDienst is speciaal bedoeld voor kinderen van groep 1 tot groep 5 (6) van de basisschool. Onze voorbereiding is op hen gericht.

We wensen u allen een fijne voorbereididngstijd op het Kerstfeest en voor het nieuwe jaar vrede, voorspoed en geluk.

Werkgroep KinderWoordDienst