Week van gebed 2019
Ook voor de kinderen is er materiaal ontwikkeld in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid. Centraal staat het verhaal van Jozef. Het materiaal is bedoeld voor de basisscholen en kan ook gebruikt worden voor de kindernevendienst. Voor de basisscholen wordt er onderscheid gemaakt tussen activiteiten voor kinderen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, maar er zijn ook activiteiten die voor alle kinderen van de basisschool samen zijn. Er zijn verschillende werkvormen: zingen, kringgesprek, rollenspel. Downloaden kindermateriaal via de pagina van de Week van gebed:
klik hier