U bent één van de velen die ons blad Samenstromen op zijn waarde weet te schatten. Mogelijk leest u het hele blad van voor naar achter, misschien beperkt u zich tot de pagina van onze eigen kern, of kijkt u alleen naar de laatste pagina’s met de informatie over de vieringen.  Hoe dan ook, elke maand wordt het blad bij u bezorgd en informeert het u over allerlei zaken die onze parochie aangaan.  Elke maand zijn er weer veel mensen in de weer om van het blad een lezenswaardig blad te maken. Schrijvers gaan aan de slag om kopij te produceren. Kopij wordt aangeleverd vanuit alle kernen, al dan niet voorzien van een bijpassende foto. De secretariaten verzamelen die kopij en sturen het door naar de redactie. De redactie gaat er daarna mee aan de slag. Het eindresultaat is een prachtig verzorgd blad met volop informatie over al die kernen in onze federatie.  U ziet, zo’n blad komt niet zomaar tot stand. 

Naar wij hopen, waardeert u ons parochieblad.  U krijgt het zomaar op de mat, zonder dat daar een verplichte geldelijke vergoeding tegenover staat.  Maar een vrijwillige vergoeding, mogen wij het met u daarover over hebben? 

Onze vraag aan u: bent u bereid om op vrijwillige basis een financiële donatie te doen om ons te helpen om de niet geringe kosten van dit maandelijkse blad te helpen dragen? U zou ons er in ieder geval heel blij mee maken. 
Wij zien uw gulle gaven graag tegemoet op bankrekeningnummer NL02RABO0300318324.

Dank u wel voor uw bijdrage. 

pastedGraphic.png