Dit jaar heeft de gezamenlijke MOV van de Clara en Franciscus parochie gekozen om actie te voeren voor een project in Malawi in Afrika. Het gaat om een project waarbij de arme bevolking wordt geholpen om een geboortebewijs aan te vragen.  Zonder geboorteregistratie is er geen toegang  tot onderwijs en gezondheidszorg, zaken die wij hier heel vanzelfsprekend vinden.

Het programma om de registratie te bevorderen heet BRAVO!  Het  is opgezet door de gemeenschap Sant’Egidio, een christelijke lekengemeenschap aldaar. Zij zorgen voor hulp, training en voorlichting over het belang van de registratie. De meest kwetsbare groepen als weeskinderen, HIV besmette kinderen en kind moeders worden als eerste voorzien van een geboortebewijs. Zo hebben ze in ieder geval kans op scholing en gezondheidszorg.

Om dit goede werk te ondersteunen houden we in de Adventstijd tweemaal een extra collecte; op zondag 2 en 16 december. Op  vrijdag 14 december organiseert de MOV een Afrikaanse maaltijd in  de Orangerie aan het Noordeinde in Zevenhoven. De inloop is vanaf 17.30 uur. Noteer alvast in uw agenda.  We hopen u daar te zien!

Opgeven kan via het formulier achter in de kerk of bij Gerard van den Ham.