Met de Advent willen we graag de mensen in Malawi een geboorte bewijs geven, helpt u mee?

Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65% van de inwoners leeft onder de armoedegrens. In dit derde projectjaar steunen we Sant’Egidio bij het bevorderen van geboorteregistratie. Kinderen zonder geboortebewijs bestaan officieel niet. Zij mogen geen gebruikmaken van voorzieningen als school en gezondheidszorg. Ook krijgen ze geen wettelijke sociale of economische bescherming.
Hierdoor worden ze gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting, slavernij en mensenhandel.

De Gemeenschap Sant’Egidio heeft in Malawi het programma ‘BRAVO!’ opgezet om geboorteregistratie te bevorderen. Families krijgen hulp bij het aanvragen van geboortebewijzen, die registraties komen in een elektronisch nationaal geboorteregister .
Tijdens de Advent hoort u er meer over in de kerk.
Karin Mulder en Ria Kennis