Familiekerstviering

In de afgelopen jaren hebben we als parochiefederatie te maken gekregen met een verder afnemend aantal voorgangers. Naast de vijf pastors van het pastoraal team konden we ook rekenen op verschillende gepensioneerde priesters. Helaas zijn in een paar jaar tijd daarvan drie collega’s overleden. Dit betekent dat we soms moeten snijden in het aantal vieringen.

Komende Kerstmis zal dat te merken zijn. In het voorjaar is in het grote roosteroverleg met vertegenwoordigers van alle parochiekernen van de Clara en Franciscusfederatie door Pastoor Glas al aangegeven dat er minder Kerstvieringen zullen zijn. Voor Hoogmade is gekozen om op Kerstavond een combinatie te maken van de familieviering en de nachtmis.

Er zal om 19.00 uur een familieviering zijn, waarin Enjoy én het Nederlandstalig Koor de zang zullen ondersteunen. Voor de kinderen is er in deze familieviering ruimte om een kerstspel op te voeren. We doen een oproep aan volwassenen in de gemeenschap om zich hiervoor in te zetten.

Het gaat om hand- en spandiensten, zoals helpen met verkleden en spullen en een keer oefenen. Wilt U hierin iets betekenen?

Meldt u dan bij Connie Koeleman, tel.: 071-5012136, e-mail: tophairhoogmade@icloud.nl
Pastor Marjo Hoogenbosch