Adventsactie 2018: Moeder en kind

(informatie uit de Missionaire Agenda)

Dit jaar steunt Adventsactie voor de derde- en laatste- keer vier projecten die u wellicht nog kent van voorgaande jaren. Rwanda in 2016 voor Cecydar het opvangen van straatkinderen. Congo in 2017 opleiding voor alleenstaande moeders. De projecten zijn heel verschillend, maar hebben één ding gemeen: ze zijn vol compassie voor moeders en kinderen.
Geboorteregistratie in Malawi
Ruim 65 procent van de inwoners van Malawi leeft onder de armoedegrens. In dit derde projectjaar steunen we de christelijke lekengemeenschap Sant’Edigo bij het bevorderen van de geboorteregistratie via het programma BRAVO! Slechts 5 procent van de inwoners wordt bij hun geboorte geregistreerd. Kinderen zonder geboortebewijs mogen echter geen gebruik maken van voorzieningen als school en gezondheidszorg. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of economische bescherming. Hierdoor worden ze gemakkelijk slachtoffer van misbruik en uitbuiting. BRAVO! helpt families met het aanvragen van geboortebewijzen en ondersteunt de overheid bij het elektronisch registreren van kinderen in een nationaal geboorteregister.
Wat gaan wij doen in onze parochie? Op 25 november in voorbereiding voor de Advent (deze begint een week later op 2 december) is er na de viering iets lekkers bij de koffie wat betrekking heeft op Malawi.

We vertellen iedere week van de Advent iets over het project en u kunt een bijdrage doen in een doos van de Adventsactie. Deze staat achter in de kerk op tafel.
Met deze bijdrage hopen we dat er meer kinderen in Malawi geregistreerd worden zodat ze net als wij een bestaansrecht krijgen.

M.O.V., Twan Goes en Jeanne Borst-Oudshoorn