Afgelopen dinsdag 9 oktober zijn alle pastoraatgroepen van de Clara-en Franciscusfederatie bij elkaar gekomen. Een belangrijk onderwerp van gesprek was de toekomst van onze kerk.

Het kerkbezoek loopt terug, de inkomsten lopen terug en de kosten zijn hoog. Dit alles bij elkaar opgeteld maakt het duidelijk voor iedereen dat er in de toekomst veranderingen zullen plaatsvinden. Het is fijn om hier met elkaar over te praten en de meningen met elkaar te delen.

Zondag 23 september hebben de 3 vormelingen uit onze parochie zich tijdens de eucharistieviering voorgesteld aan de parochianen. Zij zullen de komende tijd wat vaker in onze kerk te vinden zijn omdat zij gaan helpen bij / rondom de vieringen. Wij zijn daar heel blij mee en hopen dat zij het zo leuk gaan vinden, zich meer betrokken voelen en zo voor vast wat taken gaan vervullen.

Zaterdag 15 december staat de kerstwandeling op de agenda. Het kerstverhaal verteld en uitgebeeld, u loopt een route door Nieuwkoop. Dit is een samenwerkingsverband van de Nieuwkoopse kerken. Meer informatie volgt.