We hebben er inmiddels 2 leden bij maar…de groep is nog steeds erg klein (en kwetsbaar). Wie komt meedoen? Kom op, kinderen die in groep 4 of hoger zitten! Kom eens een keer meedoen, dan weet je wat het is! Maar…daar hebben we ook de ouders voor nodig! Zij moeten bereid zijn hun kinderen de kans te geven. Weet dat het voortbestaan van dit koor heel erg belangrijk is voor onze parochiekern. Ouders, en kinderen, helpen jullie ons mee? Een uurtje repeteren per week (19-20 uur op maandagavond) en ongeveer 1x per 6 weken zingen in een gezinsviering. Dat is toch wel te doen?

Kinderen uit Nieuwkoop en omstreken zijn van harte welkom om met ons mee te komen doen. En…zingen maakt blij! Dat is toch geweldig?

De repetities zijn weer in het Parochiehuis. Een enkele keer kunnen we daar niet terecht, dan wijken we uit naar de Pastorie/Kerk. Dat maken we op tijd bekend.

Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi