De parochiefederatie HH. Clara en Franciscus viert haar diaconaal weekend op 24 en 25 november 2018. De PCI collecteert in alle kerken. De opbrengst is bestemd voor het Babyhuis in Leiden dat in mei 2019 opent. Het Babyhuis is bedoeld voor pasgeborenen van wie de moeder nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan geven, maar van wie dit wel verwacht mag worden. De moeders verblijven enkele maanden in het huis en krijgen hier de specifieke hulp en zorg welke voor de situatie zijn vereist, maatwerk dus. Een heel scala aan specialisten is hiervoor beschikbaar en ook vrijwilligers zijn daarbij actief. De vrijwilligers zorgen met name voor een huiselijke en warme sfeer in het Babyhuis.