INLEGVEL PAROCHIEKERN HOOGMADE / WOUBRUGGE
OKTOBER 2018

Secretariaat Hoogmade/Woubrugge: (tevens lokale redactie ’Samenstromen’);
geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade,
tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl;
website: www.rkgroenehart.nl

Beheercommissie parochiekern (voorheen parochiebestuur)
Voorzitter: Paul Wolvers, tel. 071-5018375; e-mail: pwolvers@planet.nl
Penningmeester: Peter Borst, tel. 06-22907035; e-mail: ps.borst@gmail.com
2e penningmeester: Nico v.d. Hulst, tel. 0172-518787; e-mail: npgvanderhulst@casema.nl
Betalingen voor bijdragen voor de Kerkbalans op:
IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade – Woubrugge

Voor overige betalingen op:
IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge
Onderhoud gebouwen en terreinen Henk Brunt, tel. 071-5018138;
e-mail: henkenriekiebrunt@gmail.com

Contactpersoon kosters: Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821 of Theo Baak, tel. 071-5018804
Bij overlijden belt u met een uitvaartverzorger van uw keuze.
Parochianen die lid zijn van de St. Barbara kunnen contact opnemen met Mary van Leeuwen uitvaartverzorging, tel. 06-13449107

Liturgierooster

WOENSDAG 3 OKTOBER: Woord- en Communieviering om 10.00 uur in Woudsoord, Woubrugge
Voorganger: Diaken A. van Aarle, met muzikale medewerking van Nostalgie

ZONDAG 14 OKTOBER: Eucharistieviering om 9.15 uur
Voorganger: Pastor A. Vijftigschild;
Lector: Daniëlle v.d. Meer;
Koor: Inspiratie
Misdienaar: Zoë v.d. Meer;
Koster: Jannie Riem
Intenties: Janus de Vette; Frans de Vette; Henk en Alie Martens; Magda van Schie-Zwetsloot; Truus Borst-Kraan; Leonardus Jacobus Baak; Loe Turk; Steef en Rie Winters-van Tol;
Maria Helena Hendrika Kraan-van Benten; Pieter Cornelis van den Ing; Co Elstgeest; Maria Cornelia Colijn-van Haastregt

ZONDAG 21 OKTOBER: Eucharistieviering om 11.15 uur
Voorganger: Pastoor J. Glas;
Lector: Lia v.d. Voorn;
Koor: Nederlandstalig koor
Misdienaar: Michel Volwater;
Koster: Michel Volwater
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. 60-jarig huwelijksjubileum van Rie en Niek van der Meer en voor overleden familieleden Van der Meer en Van der Geest; Henk en Alie Martens; Siem Zwetsloot; Maria Helena Hendrika Kraan-van Benten; Tiny Bax-Bax

WOENSDAG 24 OKTOBER: Woord- en Communieviering om 10.00 uur – Seniorenviering
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Koor: Nederlandstalig koor
Koster: Theo Baak

ZONDAG 28 OKTOBER: Woord- en Communieviering om 9.15 uur – Allerheiligen
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lector: Alice v.d. Berg;
Koor: Nederlandstalig koor
Koster: Jannie Riem;
Koffie: Marian Hoogervorst; Laura Borst en Tini van Tol
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. 2 jubilerende koorleden en de jubilerende dirigent; Henk en Alie Martens; Loe Turk

DONDERDAG 1 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 19.00 uur – Allerzielen
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lectoren: Adri v.d. Meer en Cobie Wolvers;
Koor: Inspiratie;
Koster: Theo Baak

Rooster weeksluitingen Zorgcentrum Woudsoord
datum voorganger/-ster organist gastheer/-vrouw
05 okt. dhr. L. Scheele dhr. P. Groot mevr. M. Jekel
12 okt. Ds. S. Honing dhr. M. Koning mw. Grandia
Heilig Avondmaal
19 okt. mevr. P. v.d. Schoor dhr. B. Kanis mevr. A. Timmerman
26 okt. mevr. G. Verboom dhr. T. Gortenmulder mw. I. van Zwieten.

Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade
Ma. 1 okt. 9.00 uur Pastoraatsgroep
Vr. 5 okt. 15.00 uur Kostersoverleg
Vr. 5 okt. 16.00 uur BCP
Do. 18 okt. 9.00 uur Bezoekgroep
Wo. 31 okt. 13.30 uur Verdeling Samenstromen
Wo. 31 okt. 14.30 uur Ophalen Samenstromen door bezorgers

Welkom seniorenochtend 24 oktober
De najaar-seniorenochtend is op woensdag 24 oktober. Hiervoor nodigen wij alle senioren van harte uit. Wij beginnen om 10.00 uur in de kerk met de Woord- en Communieviering, waarin pastor Marjo Hoogenbosch zal voorgaan. Het Nederlandstalig Koor verzorgt de muzikale begeleiding. Na de viering bent u welkom in gebouw de Stal, Kerkstraat 51, voor een gezellig samenzijn met koffie of thee en een drankje. U kunt dan ook mooie wenskaarten uitzoeken, gemaakt door dames van de werkgroep klein onderhoud. De opbrengst is voor diverse voorzieningen in onze kerk. De mensen van de bezoekgroep van onze parochiekern willen u graag helpen om naar de kerk te komen. U wordt thuis door ons afgehaald als u ons belt voor vervoer. Wilt u in Woubrugge bellen naar Nico Koot 0172-518178; in Hoogmade naar Theo Nieuwenhuizen 071-5018821. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, kunt u meeluisteren via internet (www.kerkomroep.nl) of de kerkradio. Wij hopen u te ontmoeten op 24 oktober.
Namens de bezoekgroep, Theo Nieuwenhuizen

Intenties Allerzielen
Evenals vorig jaar kunnen de namen van overleden familieleden opgegeven worden vanaf nu tot maandag 29 oktober a.s.. Dit kan door een briefje in de brievenbus te doen waarop uw naam en de naam van de overledene staat met vermelding: Allerzielen intentie. Het kan ook via e-mail, en u kunt op dinsdagmorgen tussen 09.30 uur en 10.30 uur op het secretariaat komen om op te geven. De families van overledenen van het afgelopen jaar hoeven niets op te geven.
Zij krijgen een brief en uitnodiging met toelichting. De Allerzielenviering is op donderdag
1 november om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Hoogmade. Achter in de kerk kunt u bij binnenkomst een graflicht kopen voor € 2,-.

Kopij voor Samenstromen voor november inleveren vóór maandag 15 oktober a.s.
Intenties en kopij voor het inlegvel van november inleveren vóór maandag 29 oktober a.s.

Op dinsdag 23 oktober is het secretariaat gesloten i.v.m. herfstvakantie.

Inlegvel in pdf Inlegvel oktober.2018