Intenties Allerzielen

Evenals vorig jaar kunnen de namen van overleden familieleden opgegeven worden vanaf nu tot maandag 29 oktober a.s..
Dit kan door een briefje in de brievenbus te doen waarop uw naam en de naam van de overledene staat met vermelding: Allerzielen intentie.
Het kan ook via e-mail, en u kunt op dinsdagmorgen tussen 09.30 uur en 10.30 uur op het secretariaat komen om op te geven. De families van overledenen van het afgelopen jaar hoeven niets op te geven.
Zij krijgen een brief en uitnodiging met toelichting.

De Allerzielenviering is op donderdag
1 november om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Hoogmade.

Achter in de kerk kunt u bij binnenkomst een graflicht kopen voor € 2,-.