Van de bestuurstafel

De zomermaanden worden over het algemeen gekenschetst als zogenaamde komkommertijd.

Welnu tijdens de laatstgehouden BCP-vergadering leek het er ook een beetje op.

Er waren niet zoveel punten die de aandacht vroegen van de beheercommissie.

Toch is het zinvol om onze kerkgemeenschap te melden waar we het dan wel over hebben gehad.

 • In de eerste plaats is het geweldig, dat we onze dirigent Hans Kortekaas, na lange tijd van herstel, weer voor het koor hebben zien staan. Gefeliciteerd Hans.
 • Een ander belangrijk gegeven is het vernieuwde reglement Parochiële Begraafplaats, dat door het Bisdom formeel is goedgekeurd. Dank aan allen, die er veel tijd in hebben gestoken.
  Een verkorte versie ten behoeve van nabestaanden zal t.z.t. beschikbaar komen.
  Het gehele reglement kan altijd worden geraadpleegd, indien zulks gewenst is via het secretariaat.
 • Het 200-jarig bestaan van de Hervormde Kerk is gevierd op zaterdag 8 september.
  Een afvaardiging van ons bestuur was tijdens de festiviteiten aanwezig en een envelop met inhoud is overhandigd.
 • Het bestuur heeft enige tijd geleden het verzoek gekregen bij monde van Sanja van Wieringen of zij met haar zanggroepje gebruik mogen maken van onze kerk voor repetitiedoeleinden. Het betreft koorleden, die allen een conservatoriumopleiding hebben genoten.
  Gezien het repertoire wordt het genieten, wanneer zij als tegenprestatie de viering van 23 september zullen opluisteren met hun professionele zang.
 • Van het financiële front zijn er geen bijzonderheden te melden. Op zich goed nieuws.
 • Recente klokgeluiproblemen zijn inmiddels opgelost met de vervanging van zogenaamde drijfriemen.
 • Dit najaar zal de buitenboel een schilderbeurt ondergaan evenals de binnenzijde van de technische ruimte.
 • Tot slot memoreren we, dat we onlangs afscheid hebben moeten nemen van 4 parochianen. Dat zij mogen rusten in vrede.

Nico van der Hulst