Graag nodigen we uit voor de eerst komende taizé-viering van het nieuwe seizoen. Deze vindt plaats op 7 oktober in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein in Nieuwkoop.

De viering begint om 18.30 uur. De voorganger is ds. Henk-Jan Prosman.

Een dienst met veel zang en muziek, maar waar ook ruimte is voor stilte.

In deze dienst staat de schriftlezing centraal.

We willen ons laten leiden door het woord van Paulus uit Galaten over de vruchten van de Geest:

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’.

Voorafgaande van de dienst oefenen we vanaf 17.30 uur de liederen met elkaar in. Saskia ten Have heeft de muzikale leiding.

Zingt u en viert u mee? Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. En is er koffie of thee voor een ieder.