De pastoraatsgroep van Langeraar is het sturende en leidinggevende orgaan binnen de parochiekern. Samen met het pastoraal team zijn pastoraatsgroepen door de bisschop benoemd en werken daardoor goed samen.

In onze kern heeft Marleen den Haan ruim 8 jaar in de pastoraatsgroep gezeten. Haar termijnen zitten er op. Met veel enthousiasme en wijze inzichten heeft zij mooie bijdragen gegeven aan de sturing van onze geloofsgemeenschap. Veel dank zijn wij haar verschuldigd. Wij zijn blij dat zij opgevolgd gaat worden door Ad van Velzen. Ad heeft na een rustperiode besloten om JA te zeggen op de vraag of hij in de pastoraatsgroep zitting wil nemen.

Ook Eva Rademaker gaat ons verlaten uit de pastoraatsgroep. Eva heeft een kortere periode de kerk gediend op deze wijze. Maar het eigen bedrijf en het drukke gezin was niet echt te combineren met deze taak. Dat neemt niet weg dat zij ook in de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen.
Ook veel dank daar voor.

Voor Eva zoeken wij nog een vervanger. Eigenlijk zouden wij 2 parochianen in deze groep er nog bij willen hebben. Iets voor jou? Voor u? Let op: De pastoraatsgroep gaat dus niet over technische en financiële zaken. Het is de groep die voor het gehele pastorale veld verantwoordelijk is, dus
over de terreinen “Vieren, leren, dienen en gemeenschapsopbouw”. Het is een duidelijke 2e lijnfunctie.

Wil je ons komen versterken? Mail of bel diaken Van Aarle.

Door: de pastoraatsgroep