Als kleine parochiekern mogen we onszelf toch gelukkig prijzen met een aantal trouwe misdienaars. Waar andere parochiekernen het al zonder moeten stellen, hebben wij nog de beschikking over een zestal misdienaars die de voorganger helpen tijdens de viering.

Toch ontkom je er niet aan, dat je soms afscheid moet gaan nemen van één van de misdienaars. Sven Hogervorst heeft het stokje overgedragen aan de jongere misdienaars, nu hij zelf naar de middelbare school gaat. Na zijn Eerste Heilige Communie kwam hij de groep versterken. Met steeds andere voorgangers is het voor misdienaars steeds schakelen tussen Eucharistieviering en een viering van Woord en Communie. Sven heeft dit al die jaren keurig gedaan.

We willen Sven hartelijk bedanken voor de jaren dat hij geholpen heeft in de kerk.