Na de zomervakantie zijn we 3 september, op maandagavond, weer vol goede moed van start gegaan. We hebben fijn gezongen met ons trouwe clubje. De eerste viering waarin we zingen is op zondag 23 september om 9.15 uur.

Door naar de maandagavond te verhuizen hopen we meer leden binnen te  halen. Kinderen die op dinsdag naar de scouting gaan hebben nu ook de kans om met ons mee te komen doen. En misschien geldt dat ook nog wel voor andere clubjes. We hopen door deze verandering voorlopig nog door te kunnen gaan. Maar…daar hebben we ook de ouders voor nodig! Zij moeten bereid zijn hun kinderen de kans te geven. Weet dat het voortbestaan van dit koor heel erg belangrijk is voor onze parochiekern. Ouders, en kinderen, helpen jullie ons mee? Wij kunnen het niet alleen!

Kinderen vanaf groep 4 uit Nieuwkoop en omstreken zijn van harte welkom om met ons mee te komen doen.

En…zingen maakt blij! Dat is toch geweldig?

De deur in het hoekje bij de fietsenstalling is dan open. Kom eens binnen stappen.

Gaan jullie ons blij maken?

Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi”