De eerste Gezinsviering van dit seizoen was op zondag 23 september. Tijdens deze viering hebben de vormelingen van onze Parochiekern zich aan ons voorgesteld.

Zondag 4 november is de volgende gezinsviering.

We hopen veel gezinnen te mogen ontmoeten.

Werkgroep GezinsViering