Binnenkort worden de herinneringen voor de actie kerkbalans rondgebracht. De actie kerkbalans  is de jaarlijkse actie om onze parochie financieel gezond te houden.

In 2017 heeft de actie voor onze parochiekern bijna € 38.000 opgebracht. De stand dit jaar, gemeten op 31 augustus, bedroeg bijna € 34.000. De gemiddelde bijdrage ligt rond de € 70. Niet iedereen zal in staat zijn om voor dit bedrag mee te doen. Daarom is ook elk ander bedrag, hoger of lager, van harte welkom. Met de hulp van u allen is het mogelijk om het aantal donaties dat vorig jaar is binnengekomen te evenaren.

De (vrijwillige) bijdrage van u allen is hard nodig. Wij waarderen het als u heeft gegeven of alsnog besluit mee te doen. Heeft u in voorgaande jaren niet bijgedragen, doen wij toch een beroep op uw vrijgevigheid.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 RABO 0101 3950 00 van de Rabobank ten name van H. Clara Kerkbestuur BCP Nieuwkoop.

Charl van Veen Penningmeester