Vorige keer berichtten we al dat we bezig waren met het zoeken naar een nieuwe beheerder voor het parochiehuis.
Na jaren op voortreffelijke wijze het parochiehuis beheerd te hebben zal mevrouw Anneke van Ommeren haar activiteiten per 1 september zal beëindigen. Wij zijn altijd heel content geweest met de manier waarop zij haar werk deed en dat straalde ook af op onze parochiegemeenschap. Vele positieve reacties hebben we dan ook altijd mogen ontvangen.
Wij zijn desondanks blij u te kunnen mededelen dat m.i.v. 1 september 2018 het beheer van het Parochiehuis zal worden overgenomen door mevrouw Kitty van der Pijl.
Alle vaste gebruikers van het parochiehuis hebben een mail gekregen met het verzoek contact op te nemen met de nieuwe beheerder. Mocht u die mail gemist hebben dan wordt u verzocht alsnog contact met haar op te nemen.
mevrouw van der Pijl (Zuideinde 109, 2421 AC Nieuwkoop).
Telefoon 06 38225607 mail: kittyvanderpijl@gmail.com.
Mevrouw van der Pijl beheert ook de Rank aan het Regthuisplein. Mevrouw van der Pijl en wij denken dat het beheer van beide centra veel mogelijkheden biedt.
BCP