Op zondag 16 september is er een oecumenische viering in de Gereformeerde kerk van Ter Aar. Het is goed dat wij als Christenen van tijd tot tijd samenkomen, elkaar kennen en herkennen als christenen. Door de eeuwen van verdeeldheid heen zijn er verschillende tradities ontstaan. Maar
uiteindelijk hebben wij de afgelopen decennia geleerd dat er veel is wat ons verbindt. Voor die inzichten mogen wij God danken. Wij gaan om 19.00 uur de avondviering samen doen en zullen blijven bidden om groei in eenheid en waarheid. Ds. Marina van der Zwaag en ondergetekende zullen
hierin voorgaan. Wees welkom!!

Door: Diaken André van Aarle