Er worden 4 bijeenkomsten gehouden waarin met elkaar gesproken wordt over sterven en afscheid nemen. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Plaats:

Pastorie St. Jan de Doper, W.v.d. Veldweg 24, 2451 BB  Leimuiden

Data: 

woensdag 12 september 2018

woensdag 26 september 2018

woensdag 17 oktober 2018

woensdag 7 november 2018

 

Tijd:   9.45 – 12.00 uur

 

Voor informatie en aanmelding:

Sonja 06 12819581

Trees 06 10469958

of via het centraal secretariaat federatie

info@rkgroenehart.nl

 

Bij voldoende belangstelling wordt een

2degroep gestart.

 

HET VERLIES

Een naaste verliezen is een ingrijpende gebeurtenis in ons leven. De eerste weken en maanden na het overlijden is er doorgaans nog veel aanloop en bezoek. Ook zijn er praktische zaken te regelen.

Tegelijkertijd begint langzaam het besef van het verlies ten volle door te dringen. U kunt overvallen worden door gevoelens van verdriet, gemis, eenzaamheid, boosheid, rusteloosheid en verwarring.

Het gevoel ontworteld en afgesneden te zijn uit zich soms in golfbewegingen: ontheemd zijn, zich nergens meer thuis voelen, wisselen elkaar af met langzaam accepteren dat de dood weliswaar definitief is, maar dat de emotionele band met de overledene blijft bestaan in de geest en in het hart.

Een proces van rouw doorleven kan uiteindelijk leiden tot aanvaarding, berusting en hoop, die uitzicht biedt op een nieuwe zingeving aan het leven.

 

U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

Binnen onze federatie vieren we niet alleen doopfeesten en huwelijken. Wanneer een parochiaan overlijdt, rouwen we ook met elkaar. Bij de uitvaart nemen we afscheid van de overledene en herinneren we ons deze parochiaan als lid van onze kerkgemeenschap.

Ook kunnen we als gemeenschap de rouwenden ondersteuning, begrip, bemoediging en troost bieden.

Troost bieden betekent geborgenheid, maar het kan ook uitzicht geven op verwachting, hoop en geloof in de toekomst.

Een rouwproces vraagt doorgaans de nodige tijd en soms duurt het langer dan verwacht. Belangrijk is de rouwende alle vrijheid en tijd te geven het verlies op eigen wijze en in het eigen tempo te verwerken.

 

EEN VRAAG NAAR     ROUWBEGELEIDING

Binnen onze gemeenschap van parochianen ontstond een duidelijke vraag naar het begeleiden van nabestaanden in hun verdriet over de dierbaren die zij hebben verloren.

Onze groep rouwbegeleiding bestaat uit parochianen die zijn toegerust om een stuk met u op te trekken en u te ondersteunen.

Wij bieden een luisterend oor vanuit de oprechte wens u tot steun te zijn.

Wij luisteren met aandacht naar uw verhaal en proberen samen een uitweg te zoeken uit de doolhof van verdriet en zorg. Ook al moeten vele vragen onbeantwoord blijven, we praten er samen over of zijn gewoon stil. Dat kan soms al opluchten.