Op ons patroonsfeest besteedden we aandacht aan het afscheid van de pastoraatsgroep van Rosa van Mastwijk.
Toen Rosa’s jongens nog klein waren, maakte ze al deel uit van de liturgiegroep voor gezinsvieringen, dat was nog in de tijd van pastoor Van Goossen. En sinds die tijd maakte ze al deel uit van de groep betrokken parochianen en heeft ze in allerlei hoedanigheden haar bijdrage geleverd aan onze parochiekern.
In de pastoraatsgroep heeft ze ongeveer 12 jaar lang haar beste beentje voorgezet en is ze betrokken geweest bij communievoorbereidingen, voorbereidingen voor het Heilig Vormsel, maar ook voor de ziekenzalving en allerlei andere bijzondere vieringen die op de agenda stonden.

Bij het opzetten van pastoraatsgroepen in de jaren 90 was de pastoraatsgroep een groep mensen die andere vrijwilligers aanstuurde. Wat Rosa deed, was veelomvattender. Zij voerde, bij gebrek aan vrijwilligers, ook bijna alles uit, dus naast aansturen was ze ook uitvoerder. En dan komt er heel veel werk op je pad. Ze heeft dit altijd met volle overgave gedaan, maar nu is het tijd om een stapje terug te doen. Rosa heeft inmiddels ook al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dus mag ze het best wat rustiger aan gaan doen. Helemaal stoppen, nee, dat is niets voor haar. Ze blijft nog allerlei hand- en spandiensten verlenen.
Op 23 juni werd ze in het zonnetje gezet. Verdiend!!!!!

Maar tegelijkertijd zijn we naarstig op zoek naar opvolging.
Wie van u voelt zich dusdanig betrokken bij onze parochiekern dat hij/zij zegt: “Ja, ik wil wat meer betekenen voor de kerk. Ik wil mijn steentje bijdragen.”

Het liefst zouden wij twee of drie mensen verwelkomen in de pastoraatsgroep, want vele handen maken licht werk en samen sta je nou eenmaal veel sterker.
Wilt u er eens over nadenken?