Tijdens de zomervakantie van 16 juli t/m 24 augustus is het secretariaat gesloten. Dan is er op maandag- en woensdagmorgen niemand aanwezig op de pastorie van Rijpwetering. De post en de e-mail worden wel regelmatig bijgehouden. U kunt voor dringende zaken contact opnemen met een van de leden van de pastoraatsgroep of de beheercommissie.

Ria Alkemade, tel. 071-5012205